Klauzula informacyjna o ochronie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia są: Joanną Domańska i Przemysław Popkowski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Domańska & Popkowski Nieruchomościs.c. z siedzibą w Warszawie (03-917) przy ul. Wał Miedzeszyński 870 lok. U-9, NIP 5222537111, adres e-mail: biuro@dom-pop.com, strona www: dom-pop.comOdpowiedzialni za wykonanie norm ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych są oboje współadministratorzy.
 1. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu umowy świadczenia usług pośrednictwa i przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, kancelarie notarialne i prawne, biuro rachunkowe, banki, doradcy kredytowi, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, potencjalni kontrahenci zainteresowani oferowaną przez Panią/Pana nieruchomością lub kontrahenci oferujący nieruchomość, którą Pani/Pan będzie zainteresowany, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych, firmy pocztowe/kurierskie w związku z realizacją usług).
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli będzie prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).
 2. W przypadku, jeśli umowa świadczenia usług pośrednictwa nie zostanie z Panią/Panem zawarta, Pani/Pana dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów (przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, marketing usług).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ponadto prawo do bycia zapomnianym oraz do przeniesienia swoich danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej, lub gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.